Documente Solicitate

Entitățile care solicită avizarea documentațiilor tehnico-economice aferente cererilor de finanțare a investițiilor pentru construirea/ modernizarea infrastructurii de broadband cu finanțare prin PNDR 2014-2020 – M 19 „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” conform PROTOCOLULUI DE COLABORARE P177, depun la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI București următoarele:

  • a) cererea prin care solicită avizarea documentației tehnico-economice al cărei model este prevăzut în Anexa 1.1 (ICI – F1.1 – PO – 08.2 – 01) la prezenta procedură;
  • b) copie după Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ;
  • c) copie după certificatul de înmatriculare al societății comerciale;
  • d) copie a CI/BI a persoanei împuternicite în relația cu ICI București;

Cererea şi documentele pot fi transmise în format electronic la adresa de e-mail office@smartleader.ro sau pe un dispozitiv de salvare externă. Toate documentele transmise în format electronic trebuie semnate cu certificat digital calificat înregistrat.

Vă rugăm să descărcați urmatoarele documente: